Projekt jest próbą odpowiedzi na problem braku integracji pomiędzy osobami niewidzącymi i widzącymi. Finalnie powstała gra planszowa umożliwiająca zmniejszenie stereotypów obu grup. Projektując „Niewidzalną wyspę” skupiono się na trzech aspektach. Pierwszy dotyczy czytelności i atrakcyjności gry pod względem dotykowym i wizualnym. Drugi skupia się na wyrównaniu statusu graczy poprzez zasłonięcie oczu przez wszystkie osoby podczas rozgrywki. Trzeci aspekt dotyczy mechaniki gry oraz regrywalności.
Dyplom magisterski wykonany w Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach w Pracowni Typografii u prof. Tomasza Bierkowskiego.