„Punktem wyjścia do projektu logo stała się kropka. Kropka, która nawiązuje do chwili obecnej, jest punktem zatrzymania w miejscu, ale też symbolem człowieka. Napis składa się z kolorowej typografii i kolorowych kropek, które utożsamiają każdego z nas. I jak sam festiwal — łączą kreatywne i barwne osobistości w jednym miejscu.”

Pomysł: zbiór różności, połączenie różnych światów i gatunków, parę dni, które łączą ludzi (i ich pasje), kreatywność i pomysły, rozwijający się festiwal, lato, radość, dobre spędzenie czasu.