Matka Natura jest artystką największego formatu i najlepszą nauczycielką człowieka. Tworzy obrazy, jakich nie bylibyśmy w stanie sobie wymarzyć. Zestawia kształty, kolory i faktury w sposób absolutnie genialny. Człowiek od wieków obserwował przyrodę – czerpał z jej mądrości, piękna i dobrodziejstw. To ona dała mu len na płótno czy puszystą wełnę na sukno i filc. Dostarczyła też barwników, podpowiedziała wzory, które zaczęły pojawiać się na ubraniach – tych zwykłych, codziennych, ale przede wszystkim odświętnych, noszonych podczas wyjątkowych okazji.
Projekt „Babiogórski pokaz mody” był podróżą w przeszłość, ale także krokiem w przyszłość. Umiejętność wykonania haftu makowskiego powoli zanika, tym ważniejsze są projekty mające na celu podtrzymanie pamięci czy nawet wskrzeszanie dawnych umiejętności. W czasie warsztatów haftu ukazano sposoby przygotowania wzoru, kopiowania go na tkaninę i wykonania zgodnie z tradycją. Własnoręcznie zdobione ubrania zaprezentowano na pokazach babiogórskiej mody. Zorganizowana sesja zdjęciowa pozwoliła uchwycić wykonane stroje, haftowane ręcznie, uszyte z wysokiej jakości materiałów.​​​​​​​
Na fotografiach widzicie Państwo:
Magdalenę Banię
Bogusławę Czarny
Pawła Czarny
Irenę Denis
Danutę Fujak
Karolinę Listwan-Franczak
Bernadettę Liszkę
Beatę Mętel-Zguda
Reginę Płachno
Marię Sałaciak
Katarzynę Skrzypek
Danutę Smycz
Edytę Surzyn
Agatę Winczewską

Agnieszkę Winczewską
Lucynę Wronowską
Projekt zrealizowano w ramach mikroprojektu "Babiogórski pokaz mody" nr INT/EB/BES/1/IX/A/0291 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020 oraz budżetu państwa.