Tym razem chciałam podjąć temat jazzu i spróbować przenieść go „na papier”. Wybrałam dwadzieścia postaci ze świata muzyki, które mnie zainspirowały, m.in.: Miles Davis, Pat Metheny, John Coltrane, Zbigniew Namysłowski, Leszek Możdżer, Piotr Damasiewicz. 
Ostatni plakat, który stanowi numer „21”, ale może też być numerem „1” przedstawia wszystkie szkice, które stały się punktem wyjścia do ostatecznych grafik. Chciałam pokazać proces jaki przechodzi plakat od pierwszego pomysłu, aż do dostatecznej wersji.  Jazz stał się tu inspiracją i wyzwalaczem pewnych emocji i wizji, które można oglądać w plakatach.